Snižte provozní náklady vozového parku! Zvyšte zisk, kvalifikaci a spokojenost vašich řidičů!

Teoretická výuka ECODrive


T1. Školení řidičů referentů

Povinné školení řidičů referentských vozidel - řidičů služebních vozidel u nichž je řízení motorového vozidla nutností, nikoli činností uvedenou v pracovní smlouvě. Tento typ školení vychází z ustanovení zákoníku práce, jako školení bezpečnosti práce. Školení je zaměřeno především na správné chování v silničním provozu, změny a novinky v platné legislativě.

Co získáte navíc? Kromě běžné náplně, vás seznámíme i se základy hospodárné a bezpečné jízdy - důvody proč začít jezdit jinak a technikami jak se změnou svého jízdního stylu začít hned.

Časová náročnost: 3-5 hodin
Cena: 350 Kč/osobu bez DPH (minimální fakturovaná částka 5000 Kč)

 

T2. Teorie bezpečné a hospodárné jízdy

Tento kurz je zaměřen výlučně teoreticky. Jeho výhodou je vyšší počet účastníků (optimálně 20-30). S výhodou jej lze použít jako základní prvek pro výuku řidičů i jako opakování a připomenutí principů hospodárné a bezpečné jízdy. Nevýhodou je chybějcí praktická část, která značně zvyšuje efektivitu výuky. Praxi lze v případě potřeby doplnit individuálním kurzem, nebo lze pokračovat intenzivním kurzem (P2) případně doprovodnou jízdou (P3).

Co získáte navíc? Praktickou příručku s tipy na hospodárnou jízdu, které budete rozumět. V případě, že je účastník držitelem řidičského oprávnění skupiny B, získává i potvrzení o absolvování "školení řidičů referentů". Velmi vhodné je proto tento typ školení pro nové zaměstnance, kteří se ještě neúčastní pravidelných školení, ale musí využívat služební vozidla. Náš lektor přijede za vámi a to v rámci celé ČR!

Časová náročnost: cca 4 hodiny
Cena: 990 Kč/osobu bez DPH

 

T3. Hospodárná a ekologická jízda

Kurz vytvořený na základě nových legislativních předpisů pro získání profesní způsobilosti řidiče. Maximální počet účastníků je omezen na 30. V rámci výuky jsou účastníci velmi podrobně seznámeni se všemi faktory, které ovlivňují spotřebu paliva a podmiňují hospodárný provoz vozidel. Pozornost je věnována situačnímu nácviku chování řidiče ve specifických situacích. Tento kurz lze absolvovat jen v akreditovaných školicích místnostech ČESMAD Bohemia (mapa). Stejně tak přihlášení na kurz je možné pouze prostřednictvím této organizace (www.prodopravce.cz) a to minimálně 10 dní před termínem konání. Využít lze jak otevřených tréninků pro širokou veřejnost, tak objednávku tréninku na klíč, jen pro vaši firmu.
Kurz je možné doplnit individuálním praktickým výcvikem, nebo lze pokračovat intenzivním kurzem (P2) případně doprovodnou jízdou (P3).

Co získáte navíc? Výrazně nižší cenu teoretického kurzu, který lze využít jako základ pro pokračování v praktickém výcviku. Praktickou příručku řidiče se stručným obsahem celého kurzu. Řidiči skupin C,D,E s platným profesním průkazem získají potvrzení nutné pro jeho prodloužení.

Časová náročnost: 7 hodin
Cena: 1000 Kč/osobu bez DPH (člen ČESMAD Bohemia), ostatní 1500 Kč/osobu bez DPH

 

T4. Bezpečná a defenzivní jízda

Kurz vytvořený na základě nových legislativních předpisů pro získání profesní způsobilosti řidiče. Maximální počet účastníků je omezen na 30. V rámci výuky jsou účastníci velmi podrobně seznámeni se všemi faktory, které ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Velká pozornost je věnována situačnímu nácviku chování řidiče ve specifických a krizových. Celou výukou se nese velmi emotivní atmosféra, která řidiče vnitřně motivuje ke změně jízdního stylu a zamyšlení. Tento kurz lze absolvovat jen v akreditovaných školicích místnostech ČESMAD Bohemia (mapa). Stejně tak přihlášení na kurz je možné pouze prostřednictvím této organizace (www.prodopravce.cz) a to minimálně 10 dní před termínem konání. Využít lze jak otevřených tréninků pro širokou veřejnost, tak objednávku tréninku na klíč, jen pro vaši firmu.

Co získáte navíc? Výrazně nižší cenu. Praktickou příručku řidiče se stručným obsahem celého kurzu. Řidiči skupin C,D,E s platným profesním průkazem získají potvrzení nutné pro jeho prodloužení. Nový pohled a dostatek pozitivních emocí ke změně jízdního stylu.

Časová náročnost: 7 hodin
Cena: 1000 Kč/osobu bez DPH (člen ČESMAD Bohemia), ostatní 1500 Kč/osobu bez DPH

 

 

 

Webpage design by J-Cum 2008, CE Solutions s.r.o.