Snižte provozní náklady vozového parku! Zvyšte zisk, kvalifikaci a spokojenost vašich řidičů!

Praktický výcvik ECODrive


B1. ECODrive Snack

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Časová náročnost výcviku jednoho řidiče je 60 minut. Vzhledem k velmi krátkému času výcviku probíhá nezbytná teorie před jízdou přímo ve vozidle a následně i během jízdy. Řidič je trenérm přímo veden ke správné jízdě. Součástí výcviku není hodnocení stávajícího stylu jízdy řidiče.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: 60 minut na 1 řidiče
Cena: 2990 Kč/osobu bez DPH

 

B2. ECODrive Basic

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Součástí výcviku je hodnocení jízdního stylu řidiče a porovnání vlivu původního stylu jízdy s novým způsobem využívajícím zásady ECODrive. Výcvik je kombinací původního výcviku ECODrive (Česká republika) a metodiky KDC - Key Driving Competences (Belgie). Na výcvik navazuje 21 denní plán dalšího dosledování jízdního stylu řidiče, který dále upevňuje získané znalosti a dovednosti. Tento program doporučujeme zejména pro řidiče osobních vozidel (není podmínkou).

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: 4 hodiny na 2 řidiče
Cena: 5990 Kč/osobu bez DPH

 

B3. ECODrive Advanced

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Součástí výcviku je kompletní hodnocení řidiče včetně míry rizikovosti ke vzniku doprvních nehod. Samozřejmostí je porovnání původního stylu jízdy s novým jízdním stylem dle metodiky KDC - Key Driving Kompetences (Belgie). V průběhu výcviku dochází k zaznamenávání dat sběrnice vozidla CAN-Bus. Na celodenní výcvik navazuje 21 denní plán dalšího dosledování jízdního stylu řidiče. Výcvik obsahuje oproti variantě "Basic" hlubší teoretický základ i více praktických jízd, které jsou klíčovým faktorem k rychlému zdokonalení řidičských dovedností. Tento typ výcviku doporučujeme zejména pro řidiče nákladních vozidel a autobusů (není podmínkou).

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: celý den (8-9 hodin) pro 2 řidiče
Cena: 9990 Kč/osobu bez DPH

 

B4. ECODrive KDC IRU Certificate

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Součástí výcviku je kompletní hodnocení řidiče včetně míry rizikovosti ke vzniku doprvních nehod. Samozřejmostí je porovnání původního stylu jízdy s novým jízdním stylem dle metodiky KDC - Key Driving Kompetences (Belgie). V průběhu výcviku dochází k zaznamenávání dat sběrnice vozidla CAN-Bus. Na celodenní výcvik navazuje 21 denní a 12 měsíční plán dalšího dosledování jízdního stylu řidiče. Výcvik obsahuje oproti variantě "Advanced" více praktických jízd. Účastník kurzu obdrží certifikát IRU. Tento typ výcviku je určen pouze pro řidiče vozidel nad 3500 kg.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: celý den (10 hodin) pro 2 řidiče
Cena: 12 990 Kč/osobu bez DPH

 


Ve všech případech kurzů B1 - B4 probíhá měření datové sběrnice vozidla a vyhodnocení jízdy ihned po jejím ukončení. Funkčnost měření je podmíněna přítomností sběrnice CAN-Bus ve vozidle. Proto je třeba předem nahlásit typ vozidla určeného pro výcvik řidičů, rok výroby, motorizaci, výbavu (ABS, ESP …). Vozidlo je nutné zapůjčit minimálně den před výcvikem – montáž zařízení, nastavení, test a najetí referenčních hodnot tréninkové trasy. Výstup pro měřicí zařízení je možné ponechat namontovaný ve vozidle a vozidlo tak velmi rychle využít v dalších trénincích bez nutnosti instalace a ověřování funkčnosti. V případě varianty bez měření sběrnice a využití vozidla klienta je na uvedené ceny výcviku poskytnuta sleva ve výši 20 %. V takovém případě se pro srovnání výsledků jednotlivých řidičů využívá hodnot palubního počítače nebo systému fleet-managementu klienta.

Příplatky k uvedeným cenám výcviku:
 -  využití vozidla ECODrive (pouze pro výcvik řidičů osobních vozidel) – 5,90 Kč za každý celý ujetý kilometr
 -  příprava vhodné trasy pro výcvik – paušální sazba 4990 Kč bez DPH v rámci celé ČR
 -  montáž měřicího zařízení do vozidla klienta, testování a nastavení – paušální sazba 4990 Kč bez DPH
 -  zajištění prostor pro výcvik – cena bude kalkulována samostatně dle počtu účastníků a lokality


 

P5. Intenzivní kurz bezpečné a hospodárné jízdy

Intenzivní vzdělávací kurz, ve kterém je před teoretickými znalostmi upřednostňována praxe. Trenér se s řidičem vydá na předem vytipovanou trasu, příp. část vaší běžné trasy. V průběhu jízdy je provedeno zhodnocení návyků řidiče, vysvětlení základních pojmů a proveden nácvik správného jízdního chování.
Délka je omezena na max. polovinu směny, tj. 4,5 hodiny, v průběhu kterých se všechny důležité náviky důkladně procvičí. Výhodou je předchozí absolvování kurzu Teorie bezpečné a hospodárné jízdy (T2) – není podmínkou.

Časová náročnost: max. 5 hodin
Cena: 1590 Kč/hodinu bez DPH

 

P6. Doprovodné jízdy

Doprovodné jízdy jsou obdobou Intenzivního kurzu bezpečné a hospodárné jízdy. V tomto případě se trenér se s vaším řidičem vydá na vaši běžnou trasu. Délka není omezena, přičemž trenéra lze využít i jako druhého řidiče.
Tento intenzivní kurz je zejména vhodný pro stanovení normované spotřeby na trase, odhalení příčin nadměrné spotřeby paliva a důkladnému výcviku řidičů v hospodárné jízdě.

Časová náročnost: dle požadavků klienta
Cena: 1990 Kč bez DPH za každou hodinu, nad 12 hodin dohodou

 

P7. Kondiční jízdy

Jste čerstvým absolventem autoškoly, nebo jste jen dlouho neseděli za volantem a nejste si jistí svými řidičskými dovednostmi? Nezoufejte, ale kontaktujte nás. V rámci poskytovaných kondičních jízd Vás nejen doučíme vše potřebné, ale získáte i základní návyky potřebné pro hospodárný a bezpečný provoz motorových vozidel.

Časová náročnost: dle požadavků klienta
Cena: 590 Kč/hodinu včetně DPH

 

P8. Trénink ECODrive na přání

Prošli jste kompletní nabídku školení a tréninků ECODrive, ale nenalezli jste optimální variantu, která by se optimálně hodila pro další vzdělávání Vašich řidičů? Neváhejte a kontaktujte nás! Připravíme Vám kompletní trénink řidičů přesně podle Vašich požadavků, s Vašimi vozidly ve Vašem prostředí. Vaše spokojenost je náš hlavní cíl. Zkušnosti máme i s takovými speciálním programy jako začlenění výcviku ECODrive do outdoorových aktivit a team-buildingu.

Časová náročnost: dle požadavků klienta
Cena: dohodou

 

Webpage design by J-Cum 2008, CE Solutions s.r.o.