Dodržování pravidel, ohleduplnost a tolerance jsou základní pravidla bezpečného návratu domů...

Kompletní produktové balíčky - snadná volba


B1. ECODrive Snack

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Časová náročnost výcviku jednoho řidiče je 60 minut. Vzhledem k velmi krátkému času výcviku probíhá nezbytná teorie před jízdou přímo ve vozidle a následně i během jízdy. Řidič je trenérm přímo veden ke správné jízdě. Součástí výcviku není hodnocení stávajícího stylu jízdy řidiče.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: 60 minut na 1 řidiče
Cena: 2990 Kč/osobu bez DPH

 

B2. ECODrive Basic

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Součástí výcviku je hodnocení jízdního stylu řidiče a porovnání vlivu původního stylu jízdy s novým způsobem využívajícím zásady ECODrive. Výcvik je kombinací původního výcviku ECODrive (Česká republika) a metodiky KDC - Key Driving Competences (Belgie). Na výcvik navazuje 21 denní plán dalšího dosledování jízdního stylu řidiče, který dále upevňuje získané znalosti a dovednosti. Tento program doporučujeme zejména pro řidiče osobních vozidel (není podmínkou).

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: 4 hodiny na 2 řidiče
Cena: 5990 Kč/osobu bez DPH

 

B3. ECODrive Advanced

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Součástí výcviku je kompletní hodnocení řidiče včetně míry rizikovosti ke vzniku doprvních nehod. Samozřejmostí je porovnání původního stylu jízdy s novým jízdním stylem dle metodiky KDC - Key Driving Kompetences (Belgie). V průběhu výcviku dochází k zaznamenávání dat sběrnice vozidla CAN-Bus. Na celodenní výcvik navazuje 21 denní plán dalšího dosledování jízdního stylu řidiče. Výcvik obsahuje oproti variantě "Basic" hlubší teoretický základ i více praktických jízd, které jsou klíčovým faktorem k rychlému zdokonalení řidičských dovedností. Tento typ výcviku doporučujeme zejména pro řidiče nákladních vozidel a autobusů (není podmínkou).

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: celý den (8-9 hodin) pro 2 řidiče
Cena: 9990 Kč/osobu bez DPH

 

B4. ECODrive KDC IRU Certificate

Trénink určený pro firmy i jednotlivce. Součástí výcviku je kompletní hodnocení řidiče včetně míry rizikovosti ke vzniku doprvních nehod. Samozřejmostí je porovnání původního stylu jízdy s novým jízdním stylem dle metodiky KDC - Key Driving Kompetences (Belgie). V průběhu výcviku dochází k zaznamenávání dat sběrnice vozidla CAN-Bus. Na celodenní výcvik navazuje 21 denní a 12 měsíční plán dalšího dosledování jízdního stylu řidiče. Výcvik obsahuje oproti variantě "Advanced" více praktických jízd. Účastník kurzu obdrží certifikát IRU. Tento typ výcviku je určen pouze pro řidiče vozidel nad 3500 kg.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Výcvik je postaven na získání teoretických znalostí i praktických dovedností. Praktické jízdy jsou prováděny na vozidlech klienta, čímž se zvyšuje efektivita výcviku. Ke každému z účastníků je přistupováno individuálně. Každý účastní obdrží osvědčení o absolvování kurzu a doklad o školení řidičů referentů (platí pouze pro skupinu řidičských oprávnění B). Zadavatel získává report s hodnocením jednotlivých účastníků a doporučením dalšího výcviku, je-li z pohledu trenéra účelný a přínosný.

Časová náročnost: celý den (10 hodin) pro 2 řidiče
Cena: 12 990 Kč/osobu bez DPH

 


Ve všech případech kurzů B1 - B4 probíhá měření datové sběrnice vozidla a vyhodnocení jízdy ihned po jejím ukončení. Funkčnost měření je podmíněna přítomností sběrnice CAN-Bus ve vozidle. Proto je třeba předem nahlásit typ vozidla určeného pro výcvik řidičů, rok výroby, motorizaci, výbavu (ABS, ESP …). Vozidlo je nutné zapůjčit minimálně den před výcvikem – montáž zařízení, nastavení, test a najetí referenčních hodnot tréninkové trasy. Výstup pro měřicí zařízení je možné ponechat namontovaný ve vozidle a vozidlo tak velmi rychle využít v dalších trénincích bez nutnosti instalace a ověřování funkčnosti. V případě varianty bez měření sběrnice a využití vozidla klienta je na uvedené ceny výcviku poskytnuta sleva ve výši 20 %. V takovém případě se pro srovnání výsledků jednotlivých řidičů využívá hodnot palubního počítače nebo systému fleet-managementu klienta.

Příplatky k uvedeným cenám výcviku:
 -  využití vozidla ECODrive (pouze pro výcvik řidičů osobních vozidel) – 5,90 Kč za každý celý ujetý kilometr
 -  příprava vhodné trasy pro výcvik – paušální sazba 4990 Kč bez DPH v rámci celé ČR
 -  montáž měřicího zařízení do vozidla klienta, testování a nastavení – paušální sazba 4990 Kč bez DPH
 -  zajištění prostor pro výcvik – cena bude kalkulována samostatně dle počtu účastníků a lokality


 

B5. Nové vozidlo

Trénink určený pro firmy kde je vozový park doplňován novými typy vozidel. Účastníci se podrobněji seznámí s novým vozidlem, jeho běžnou údržbou a obsluhou, doporučeními pro provoz i dalšími informacemi bezprostředně souvisejícími s firemním vozovým parkem.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Všichni pracovníci využívající služebních vozidel jsou již před první jízdou podrobně seznámeni s vozidlem. Díky tomu vozidlo dovedou správně ovládat a při jízdě není jejich pozornost narušována „prozkoumáváním“ vozidla. Účastníkům jsou s každým novým vozidlem opakovány vnitropodnikové směrnice. Služební vozidla jsou využívána s rozmyslem, bezpečně a hospodárně. Každý účastník obdrží stručnou příručku o obsluze daného typu vozidla, kterou si může založit pro pozdější připomenutí informací bez toho aniž by je zdlouhavě musel hledat v návodu k obsluze. Vyšší motivace pracovníků a sounáležitosti s firmou.

Časová náročnost: 2-4 hodiny dle typu vozidla
Cena: 690 Kč/osobu bez DPH

 

B6. Parkování

Speciální trénink parkování v různých situacích určený pro jednotlivce, kteří si nejsou jisti svými řidičskými dovednostmi.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Kondiční jízda probíhá na vozidle klienta, který tak není stresován jízdou v jemu doposud neznámém typu vozidla a vše, co se naučí, tak začíná okamžitě používat při další jízdě sólo. Klient sám si může vybrat, na které části výcviku se chce zaměřit. V případě pokračování výcviku lze přímo domluvit další hodiny za zvýhodněnou cenu. V případě kdy klient nevlastní žádné vozidlo, s kterým bude po výcviku dále jezdit, lze provést výcvik na vozidle Škoda Octavia 1,9 TDi s příplatkem 6 Kč/km, nebo na libovolném voze jiné značky. V tomto případě bude příplatek upřesněn dle zvoleného typu vozidla.

Časová náročnost: 1 hodina
Cena: 590 Kč bez DPH

 

B7. Jízda s přívěsným vozíkem

Speciální trénink výcviku jízdy s přívěsným vozíkem, včetně couvání, určený pro jednotlivce, kteří si nejsou jisti svými řidičskými dovednostmi.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Kondiční jízda probíhá na vozidle klienta, který tak není stresován jízdou v jemu doposud neznámém typu vozidla a vše, co se naučí, tak začíná okamžitě používat při další jízdě sólo. Klient sám si může vybrat, na které prvky při jízdě se chce zaměřit. V případě pokračování výcviku lze přímo domluvit další hodiny za zvýhodněnou cenu. V případě, kdy klient nevlastní žádné přívěsné vozidlo, je v ceně přistaven vozík ECODrive.

Časová náročnost: 1 hodina
Cena: 890 Kč bez DPH

 

B8. Žena, skvělá řidička

Speciální kurz určený pro ženy za volantem. Jedná se o program kondičních jízd.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Kondiční jízda probíhá na vozidle klienta, který tak není stresován jízdou v jemu doposud neznámém typu vozidla a vše, co se naučí, tak začíná okamžitě používat při další jízdě sólo. Klient sám si může vybrat, na které prvky při jízdě se chce zaměřit – běžná jízda mimo obec, jízda ve městě, jízda v noci a za ztížených podmínek, parkování, jízda s přívěsným vozíkem... V případě pokračování výcviku lze přímo domluvit další hodiny za zvýhodněnou cenu. V případě kdy klient nevlastní žádné vozidlo, s kterým bude po výcviku dále jezdit, lze provést výcvik na vozidle Škoda Octavia 1,9 TDi s příplatkem 6 Kč/km.

Časová náročnost: 2 hodiny
Cena: 890 Kč bez DPH

 

B9. Nový řidič referent

Trénink určený pro firmy s častějším obratem zaměstnanců, kdy noví zaměstnanci, nebo pracovníci s novým zařazením potřebují co nejrychlejší školení řidičů referentů mimo pravidelný termín školení. Trénink je rozšířen o praktickou výuku se zaměřením na bezpečnost provozu a zjištění míry rizikovosti pracovníka v provozu, které lze využít např. pro stanovení hmotné odpovědnosti zaměstnance.

Výhody: Výcvik probíhá v místě určeném klientem. Rychlé proškolení nových řidičů referentů ve firmě – není nutno čekat na pravidelný termín. Rozšířený trénink i na praktické dovednosti – doporučení pro další vzdělávání. Ohodnocení dovedností/znalostí řidiče a stanovení jeho rizikovosti v dopravě.

Časová náročnost: 4 hodiny
Cena: 990 Kč/osobu bez DPH

 

Webpage design by J-Cum 2008, CE Solutions s.r.o.