Snižte provozní náklady vozového parku! Zvyšte zisk, kvalifikaci a spokojenost vašich řidičů!

Co je ECODrive?

Projekt "ECODrive" je jedním ze samostatných produktů společnosti CE Solutions s.r.o. Komplexně pojatá aktivita vznikla za účelem pomoci efektivně řešit neutěšený stav na českých silnicích osvětovým působením a výcvikem řidičů. Klíčovým prvkem jsou samostané tréninky zaměřené na zlepšování řidičských dovedností jako je předvídavost, defenzivní přístup a tolerance v dopravě.

Komplexně pojatý Vzdělávací program tak lze pokládat za nadstavbu klasické autoškoly. Aneb tam kde autoškola zpravidla končí a řidič je mnohdy ponechán na pospas silničnímu provozu, tréninky ECODrive začínají. Každý trénink je doplněn textovými a obrazovými materiály na vybraná témata z oblasti bezpečného a hospodárného provozu vozidel. Postupně vydávanými materiály jsou zpětně obesíláni všichni účastníci kteréhokoli tréninku, stejně jako všechni další, kteří o ně projeví zájem. Tím je zajištěna kontinuita vzdělávání. Témata z oblasti bezpečnosti silničního provozu a snižování rizika vzniku dopravních nehod jsou od června 2008 zpracovávána ve spolupráci s BESIPem.

V nabízených kurzech se účastníci naučí hlavním principům ekonomického provozu motorových vozidel, se kterými se ve své praxi běžně setkávají, přičemž důraz není kladen jen na hospodárnost provozu, ale i na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, resp. snižování rizika vzniku dopravních nehod a tím i odstávky vozidla z důvodu opravy po nehodě. Kurzy ECODrive nenahrazují značková školení některých výrobců zejména nákladních vozidel, nýbrž hlavní zásady ovládání a hospodárné jízdy prohlubují a upevňují tak, aby vozidlo bylo vždy provozováno ekologicky, ekonomicky a bezpečně i ve vztahu k ostatním účastníkům silničního provozu.

 

Profesionální služby

Všem našim klientům se snažíme vyjít vstříc. A to jak externím, tak interním. Naši iInstruktoři se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží zaměřených na hospodárnou a bezpečnou jízdu. Zásady ECODrive, které se Vás snaží naučit, uplatňují také ve svém životě. Tomu odpovídá i spotřeba našich vozidel (např. Škoda Octavia 1,9 TDi 66 kW spotřeba 3,6-4,1 l/100 km v běžném provozu), které jezdí bez nehod.

 

Testovací jízdy

Máte ve vozovém parku nová vozidla, u který si nevíte rady se stanovením normované spotřeby paliva? Nebo naopak máte problémy s řidiči, kteří na některých trasách "spotřebují" více paliva než je běžným zvykem.
Spojte se s námi.. V rámci poskytovaných služeb provedeme testovací jízdu na vaší trase s vaším nákladem, stanovíme průměrnou spotřebu, čas jízdy a další - vše s důrazem na hospodárný a bezpečný provoz Vašich vozidel.

 

Webpage design by J-Cum 2008, CE Solutions s.r.o.