Hospodárně 
a  bezpečně 
na  silnicích

Tam kde autoškola končí, náš výcvik řidičů teprve začíná.

Výcvikem získáte úspory na palivu, opravách, zvýšíte bezpečnost a ještě zrychlíte. V klidu a pohodě.

Vzděláváním a rozvojem dospělých se zabýváme od roku 2005, někteří členové našeho týmu ještě déle. Proto vám dokážeme nabídnout to nejlepší z našich zkušeností a vše přizpůsobit na míru, přesně podle vašich potřeb – od řidičů, přes dispečery, techniky, až po top management. Vždy s využitím nejnovějších poznatků a celosvětových zkušeností.

A to nejdůležitější ...s námi vás řízení aut bude zase bavit! 

Co děláme?

Každá firma i jednotlivec má prioritní oblast, ve které se pouštíme do práce. Někdo potřebuje ušetřit při každém tankování, někdo snížit počet nehod. Dalšího zajímá životní prostředí a menší produkce výfukových plynů, nebo hledá nový program pro lepší image a goodwill. Stranou nezůstává ani zájem o teambuilding, rozvoj a další motivaci pracovníků.

Ať začneme v jakékoli oblasti, získáte i ze všech dalších. V každém programu chceme, abyste čerpali z jejich synergie.

Jak to děláme?

Inspirujeme, motivujeme, otevíráme možnosti, objevujeme nevyužitý potenciál v každém samostatně a spojujeme lidi do souznějících celků. Podporujeme, vzděláváme, zušlechťujeme. Na kontrétním slově zase tak moc nezáleží. Jednoduše – zajímáme se o lidi a hledáme nejrychlejší a jednoduché cesty, které vám přinesou výsledky. Naše cesta zahrnuje:

 • Pochopení a uvědomění si souvislostí
 • Rozhýbání strnulého myšlení
 • Probuzení a posílení odpovědnosti (v nevědémém není, ale roste s uvědoměním)
 • Zvýšení vzájemného respektu a úcty (Jednotlivci musí rozhodovat o sobě samých)
 • Využití nejnovějších poznatků z psychologie a duchovních nauk

PRO ŘIDIČE

Jste připraveni na další krok? 

Naše kurzy můžete absolvovat v různých variacích. Jsou určeny pro široký okruh řidičů všech skupin řidičských oprávnění a součástí je teorie i praxe.
Pronajměte si lektora sami pro sebe na celý den a pozvedněte tak své řidičské umění na vyšší úroveň!

 • Bezpečná jízda (v autě i na učebně)
 • Hospodráná jízda (praxe i teorie)
 • Kondiční jízdy
 • Intenzivní koučink 
 • On-the-job trénink 
 • Škola jízdy na sněhu a ledu
 • Pravidelná školení
 • Využití telematických systémů
 • Vlastní nebo zapůjčené speciální vozidlo (např. návěs s balančními koly)
 • V uzavřených areálech nebo běžném provozu
 • Podpora lektorem pokračuje i po výcviku (telefon, SMS, WhatsApp)
 • Rychlá zpětná vazba

Cílem našich kurzů je, aby na konci každý účastník viděl jasné výsledky a měl radost sám ze sebe.

teoretický a praktický kurz

Hospodárná 
a bezpečná jízda

Hodinový, půldenní nebo celodenní kurz. Každému je ale asi jasné, že čím více času na trénink máme, tím více dovedností získáte. I v krátkých kurzech klademe důraz na praktický nácvik jednotlivých úkonů, ale hodina je dobrá spíše jako ochutnávka naší práce, nebo pro doladění některých postupů po celodenním výcviku.

Pokud se chcete některému tématu věnovat jen na učebně, je to také možné a uspořádáme pro vás samostatný seminář. Obsah je vždy zaměřen na váš vozový park a vaše specifické podmínky. Požadavky předem probereme a program přizpůsobíme vašim časovým možnostem. 

Pracujeme s řidiči osobních vozidel, kamionů, autobusů, speciálních vozidel záchranných složek atd. Součástí praktických kurzů je dosledování dosažení požadovaných výsledků a další podpora od našich lektorů. 

PODÍVEJTE SE NA VÝSLEDKY
teoretický kurz

Zákonem stanovená školení řidičů

Pravidelná školení tzv. referentů
Pravidelná školení profesní způsobilosti řidičů z povolání
Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů z povolání

Témata jsou předepsaná zákony, přesto vždy řešíme aktuální potřeby vaší firmy a obsah přizpůsobíme na míru. To nejpodstatnější ovšem je, aby školení účastníky bavilo. Větší skupiny proto rádi školíme ve dvojici. 
Některým oblastem je dobré věnovat více času než jiným, ale výhodou pravidelného vzdělávání je, že v dalším roce se můžeme věnovat něčemu dalšímu opět důkladně. 

Chceme, aby vaši řidiči profesně rostli. 

teSTOVÁNÍ A ROZVOJ

Hodnocení rizikovosti řidičů

Testy následované nápravnými opatřeními v podobě e-learningu, teoretické výuky, praktického výcviku. Hodnocení provádíme ve dvou úrovních:

 1. Relativně jednoduché a rychlé, v podobě 18-bodového testu, který používají i naši lektoři před většinou jízd, aby věděli co od řidiče očekávat. 
 2. Program sestávající z psychologických testů a externího hodnocení, jež byl vytvořen ve spolupráci se zahraničními partnery.
SPECIÁLNÍ VÝCVIK

Zvládání krizových 
a nestandardních situací...

... jezdíme do terénu nebo na speciální polygony. Půjčujeme si speciální techniku, která je upravená pro bezpečný nácvik některých situací, do kterých se řidiči mohou dostat. 

Terénní výcvik lze realizovat prakticky kdekoli v ČR, výcvik na sněhu a ledu (ICE-Drive) realizujeme v Rakousku (Salzburg), stejně jako nácvik zvládnutí krizových situací (Machtrenk, Pachfurt). 

PRO lektory

Chcete předávat své znalosti dál? 

Předpokladem úspěšné práce lektora je jeho kontinuální vzdělávání a rozvoj. Podpora a pochopení od managementu pro jeho ne vždy snadnou práci je výhodou.

Každý lektor, který absolvuje náš kurz je proto automaticky zván na všechny naše kurzy, které vyvíjeme. My si tak otestujeme obsah na lidech, kteří nám dají potřebnou zpětnou vazbu pro případné změny, oni projdou další kurz, který zapadá do celkového konceptu a opět se posunou dál. Využíváme tak synergického efektu a výhod pro všechny zúčastněné. 

 • Modulový systém od A po Z
 • Potřebná teorie a technický základ pro práci s řidiči
 • Všechny poznatky jsou otestovány v praxi 
 • Využití principů koučinku
 • Psychologie využitelná v reálném životě dopravy
 • Psychohygiena, duchovní nauky a fungování mozku

Kvalitní lektor musí v první řadě zvládnout sám sebe. Zbytek se naučí, pokud bude chtít – stejně jako my všichni.

teoretický a praktický kurz

Komplexní výcvik interního lektora 

Celý program sestává z 25 školicích dnů. V jejich průběhu probereme vše podstatné pro práci lektora řidičů. Jedinou podmínkou je, že doprava a vše kolem aut vás baví stejně jako komunikace s lidmi. Na předchozím vzdělání nezáleží, vše potřebné se naučíte od A do Z, tj. od základů prezentačních dovedností, získáte nezbytný teoretický technický zálad a vše prakticky nacvičíme. Jak vlastní jízdu, tak práci s různými typy řidičů. Součástí programu jsou poznatky s psychologie, využití koučovacích metod, osobnostní typologie, stejně jako nácvik zvládání stresových situacích, práce s jednotlivci i se skupinou. 

Výhodou jednotlivých modulů je, že pokud vlastního lektora řidičů již máte, můžete z našeho kurzu vybrat pro jeho další rozvoj pouze některé z nich. 

I k této oblasti přistupujeme individuálně, i když některé z modulů je lepší absolvovat ve skupině. 

PROGRAM KURZU

EDT2 – Telemetrie pro lektora

Nezbytné vybavení pro skutečně kvalitní výcvik
 •  sledování využívání ovládacích prvků vozidla v reálném čase 
 • možnost spuštění a ukončení záznamu části trasy v libovolném čase 
 • následné porovnání dat v přehledném reportu
 • univerzální použití napříč značkami vozidel 
 • individuální nastavení oblastí otáčkoměru 
 • otáčky motoru včetně a překračování nastavených limitů 
 • řazení převodových stupňů, použití retardéru/motorové brzdy, provozní brzdy, spojky, tempomatu, setrvačnosti 
 • stabilita rychlosti jízdy a pedálu plynu 
 • grafické i analogové údaje v reálném čase 
 • snímání obrazovky a provádění záznamu perem přímo do obrazu 
PREZENTACE V PDF

PRO MANAŽERY

Jsme vaše další oči pro lepší vhled do dění ve firmě. Díváme se z nadhledu, bez emocí a události zasazujeme do širšího kontextu, kde mají zcela jiný význam.  

Každá firma je jedinečná, stejně jako lidé, kteří v ní pracují. Někteří se vezou, jiní jsou tahouni a sem tam jde někdo i úplně bokem, ale když je potřeba, umí přispěchat na pomoc. Někdy ne.

Podle nás jsou lidé vaším obrazem a jejich efektivita záleží na jejich nadřízeném. Ať chcete nebo ne, v konečném důsledku jste to vy, kdo je přijal. A proto jste to vy, kdo může vše uvést na pravou míru. S překonáním překážek vám pomůžeme. Někdy stačí jen otevřít oči a podívat se na vše z trochu jiné perspektivy. 

POPIS PROGRAMU

Způsobů řízení lidí je celá řada, jak ale vybrat správný model? Jedině podle výsledků. A ty poznáte na lidech a jejich postoji, v němž nakonec uvidíte postoj svůj.

Referenci na naši práci můžete ověřit např. u těchto firem

SPOLUPRACUJME

Těšíme se na společný start vašeho nového projektu!

Jsme připraveni vám pomoci. U řidičů začínáme zpravidla "pilotním" projektem, kde si vše vyzkoušíte na menším vzorku. 
V ostatních případech se vždy nejprve setkáme a probereme možnosti. 

zavolejte nEBO NÁM NAPIŠTE

+420 608 72 72 81 – jednatel společnosti
+420 608 72 84 42 – lektoři ECODrive+
Všechny e-maily máme ve tvaru "jméno.příjmení @ ecodrive.cz"

navštivte nás

ECODrive Plus, s.r.o.
Naskové 1100/3, 150 00 Praha 5-Košíře

IČO: 27387674 / DIČ: CZ27387674
Společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 115 693